• Domov
 • Profil firmy
 • Služby
 • Katalóg
 • Kontakty
 • Prenájom priestorov
 • Bazár
 •  

  Satelitné sledovanie vozidiel - MetaTRAK T30


  Evidencia pohybu motorového vozidla
  MetaTRAK T30 je nové telematické zariadenie, ktoré vie užívateľ ovládať cez smartphone. Vďaka T30 je možné jednoducho monitorovať vozidlo priamo z Vášho telefónu.
  Sú pripravené aplikácie pre Android, iOS aj Windows Phone, takisto je možné vozidlo sledovať cez webový prehliadač na štandartnom PC/MAC.

  Zariadenie odosiela počas pohybu vozidla nonstop každú sekundu informáciu o jeho polohe, rýchlosti atď a to na území celej Európy. Vozidlo môžete sledovať online, prípadne si môžete prezrieť históriu jázd.

  MetaTRAk MetaTRAk MetaTRAk MetaTRAk MetaTRAk
  Monitoring vozidla
  Zariadenie T30 funguje na princípe získavania údajov zo satelitov a z motorového vozidla. Spracované údaje sú následne prenášané pomocou GSM siete do serverového centra.
  Dáta sú potom k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky alebo mobilnej aplikácie, pomocou ktorých je možné vozidlo sledovať online alebo cez internetovú stránku prezerať históriu jázd vo zvolenom časovom úseku.
  Dáta sú na serveroch k dispozícii po celú platnosť služby k danému zariadeniu. Dá sa vytlačiť aj kniha jázd, na základe ktorej si firma môže podľa zákona o dani z príjmu (595/2003 Z.z.) uplatniť 100% nákladov vynaložených na pohonné látky.

  Základné stráženie
  Zariadenie hlási pomocou SMS odpojenie napájania. Na internetovej stránke je možné zadefinovať zónu, v ktorej sa vozidlo môže pohybovať a pri opustení tejto zóny bude zaslaný upozorňujúci e-mail.
  Podobne sa dá zadefinovať aj zóna kam vozidlo nemá jazdiť a pri vstupe do takejto zóny zariadenie upozorní e-mailom.

  Sledovanie jazdného štýlu vodiča
  Na internetovej stránke sa v jednotlivých jazdách z histórie dajú zobraziť ďalšie užitočné informácie, ako je aktuálna rýchlosť počas jazdy alebo štýl jazdy, ktorý je vyhodnocovaný pomocou dát zo snímača zrýchlenia v zariadení.
  Je možné si napríklad nadefinovať maximálnu rýchlosť vozidla a po prekročení tejto rýchlosti bude užívateľ upozornený e-mailom, alebo SMS správou.

  Dostupné rozšírenia
  Zariadenie T30 je možné v prípade potreby rozšíriť pomocou prídavného rádiového modulu blokovania Wi3.0. V prípade, že sa toto rozšírenie nainštalovalo vo vozidle, získa užívateľ možnosť blokovať alebo odblokovať vozidlo príkazom z mobilnej aplikácie alebo cez internetovú stránku.
  Prídavné moduly vyžadujú odbornú montáž u montážnej firmy.