Predné dvere bez pripojenej kabeláže
Octavia predné dvere1
Predné dvere so zapojenou kabelážou
Octavia predné dvere2
Zadné dvere bez pripojenej kabeláže
Octavia zadné dvere1
Zadné dvere s pripojenou kabelážou
Octavia zadné dvere2
Piate dvere bez pripojenej kabeláže
Octavia piate dvere1
Piate dvere s pripojenou kabelážou
Octavia piate dvere2