Predné dvere bez pripojenej kabeláže
CZ Fábia predné dvere1
Predné dvere so zapojenou kabelážou
CZ Fábia predné dvere2
Zadné dvere bez pripojenej kabeláže
CZ Fábia zadné dvere1
Zadné dvere s pripojenou kabelážou
CZ Fábia zadné dvere2